Regulamin sklepu internetowego maszbranie.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy Masz Branie, działający pod adresem www.maszbranie.pl (dalej zwany Sklepem), jest prowadzony przez przedsiębiorstwo LUCEO Robert Stachyra, ul. Szeroka 32 66-615 Dąbie, NIP 926-161-67-79, REGON 361765378.

Adresem wysyłki towaru oraz do korespondencji jest adres magazynu Sklepu: al. Zjednoczenia 102 bud. 8, 65-021 Zielona Góra.

Pod pojęciem towaru rozumie się produkty dostępne w ofercie Sklepu, prezentowane na stronie internetowej www.maszbranie.pl.

Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 2. Zasady składania zamówień

Kupujący może składać zamówienia całą dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Kupujący wybiera określony towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.maszbranie.pl. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje mailowo potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep.

Jeżeli towar nie jest dostępny, Sklep poinformuje o tym Kupującego. Sklep ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar, Sklep dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.

W przypadku czasowej niedostępności towaru, Sklep może zaproponować zakup innego produktu lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. Brak zgody Kupującego daje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, w terminie 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.

Poza formularzem zakupu dostępnym na stronie, zamówienia można składać wyłącznie:

– w formie mailowej: sklep@maszbranie.pl,

– pisemnie na adres magazynu Sklepu: LUCEO Robert Stachyra, al. Zjednoczenia 102 bud. 8, 65-021 Zielona Góra.

§ 3. Cena towaru

Cena podana przy prezentowanym towarze jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.

Informacje dotyczące dostępnych rodzajów dostawy oraz kosztów wysyłki można znaleźć w dziale „Dostawa”.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny towaru lub usługi nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed wprowadzeniem zmiany.

Klient rejestrujący się w Sklepie może otrzymać rabat o czym zostanie poinformowany, Subskrybenci newslettera mogą również otrzymać rabat.

Udzielane Użytkownikom rabaty nie sumują się. Rabaty nie dotyczą promocji oraz oferty specjalnej chyba, że Sklep dokona takiego wyjątku.

§ 4. Formy płatności

Sklep oferuje następujące formy płatności:

– przelewem na rachunek bankowy podany Kupującemu formie mailowej przy potwierdzeniu zamówienia,

– za pobraniem – Kupujący płaci za przesyłkę przy odbiorze (listonoszowi, w urzędzie pocztowym, kurierowi - w zależności od wyboru formy dostawy),

– za pośrednictwem dedykowanych i autoryzowanych systemów elektronicznej płatności, w tym kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.”

§ 5. Realizacja zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia dla Klienta jest dostępność określonego w zamówieniu towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep wysyłane jest w formie informacji e-mailowej.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

– w przypadku płatności przelewem lub bramką płatności – z chwilą zaksięgowania pieniędzy na wskazanym rachunku bankowym Sklepu.

- w przypadku płatności kartą - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

– w przypadku płatności za pobraniem lub płatności gotówką osobiście – z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.

Wysyłka zamówienia następuje w terminie określonym przy każdym towarze. Termin ten obejmuje czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania towaru wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

Zamówienie może zostać zmodyfikowane lub anulowane telefonicznie lub mailowo w ciągu 12 godzin od złożenia zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało zrealizowane (tj. przekazane do wysyłki).

Sklep realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem, za pośrednictwem paczkomatów Inpost lub poprzez odbiór osobisty Kupującego pod adresem magazynu.

Sklep obecnie nie realizuje wysyłki poza granicę Polski. Jeżeli Sklep wprowadzi tę możliwość, koszt zamówienia zostanie powiększony o opłatę dostawcy, która uzależniona będzie od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

Sklep domyślnie wystawia paragon za zakup, a w razie potrzeby Sklep wystawi fakturę VAT, dołączając ją do przesyłki z towarem. Dokonując zakupu w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a. wiadomością e-mail, na adres sklep@maszbranie.pl

b. w formie pisemnej, na adres: Sklep Masz Branie, al. Zjednoczenia 102 bud. 8, 65-021 Zielona Góra.

Kupujący może zgłosić się do Sprzedającego z prośbą o udostępnienie wzoru formularza odstąpienia od umowy. Sprzedający honoruje każdy rodzaj wzoru formularza, o ile spełnia on swoją funkcjonalność.

Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.

Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

- dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz

- bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru).

Zwracany towar należy przesłać pod adres magazynu Sklepu: al. Zjednoczenia 102 bud. 8, 65-021 Zielona Góra. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów najtańszej opcji dostawy oferowanej przez sprzedawcę w momencie zakupu. Koszty odesłania pokrywa Kupujący. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7. Reklamacje

Sprzedający oświadcza, że wszelkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone legalnie na polski rynek. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych określoną w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w przepisach o rękojmi za wady rzeczy sprzedanych.

W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie towaru pod adres al. Zjednoczenia 102 bud. 8, 65-021 Zielona Góra z dopiskiem „Reklamacja”, wraz z dowodem zakupu oraz z pisemnym wskazaniem przyczyny zwrotu.

Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

W przypadku uznania reklamacji, Sklep wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny), zwróci należność za towar podlegający reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub zaproponuje inny dostępny w Sklepie towar. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.

Towary oferowane przez sklep objęte są 24-miesięczną gwarancją za wyjątkiem towarów, w których wyraźnie określono inny czas gwarancji.

§ 8. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w zamówieniu jest LUCEO Robert Stachyra, ul. Szeroka 32 66-615 Dąbie zwane dalej „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: sklep@maszbranie.pl.

Podstawą przetwarzania danych jest umowa pomiędzy Zamawiającym / Autorem a Administratorem, zwana dalej „Umową” w wyniku zawarcia której zachodzi przesłanka legalizująca przetwarzanie danych osobowych zgodnie z artykułem 6 ust. 1b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże odmowa ich podania spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Osoba fizyczna podająca swoje dane osobowe ma prawo żądać dostępu do swoich danych, sprostowania danych, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podane dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

§ 9. Postanowienia końcowe

Sklep dokłada należytej staranności, aby opis prezentowanych towarów jak najbardziej dokładnie odpowiadał rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej, ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Niniejszy Regulamin obowiązuje bezterminowo od 1 września 2021.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.maszbranie.pl. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password