Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłane dokumentu jednym z poniższych kanałów:

a. wiadomością e-mail, na adres sklep@maszbranie.pl

b. w formie pisemnej, na adres: Sklep Masz Branie, al. Zjednoczenia 102 bud. 8, 65-021 Zielona Góra.

Kupujący może zgłosić się do Sprzedającego z prośbą o udostępnienie wzoru formularza odstąpienia od umowy. Sprzedający honoruje każdy rodzaj wzoru formularza, o ile spełnia on swoją funkcjonalność.

Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.

Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

- dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz

- bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru).

Zwracany towar należy przesłać pod adres magazynu Sklepu: al. Zjednoczenia 102 bud. 8, 65-021 Zielona Góra. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów najtańszej opcji dostawy oferowanej przez sprzedawcę w momencie zakupu. Koszty odesłania pokrywa Kupujący. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki, na rachunek bankowy z którego zostało opłacone zamówienie lub na rachunek uprzednio wskazany przez Kupującego.

 

 

Reklamacje

Proces zgłaszania reklamacji towaru

W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów komunikacji:

a. wiadomością e-mail, na adres sklep@maszbranie.pl

b. w formie pisemnej, na adres magazynu: Sklep Masz Branie, al. Zjednoczenia 102 bud. 8, 65-021 Zielona Góra.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie towaru pod adres al. Zjednoczenia 102 bud. 8, 65-021 Zielona Góra z dopiskiem „Reklamacja”, wraz z dowodem zakupu oraz z pisemnym wskazaniem przyczyny zwrotu.

Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

W przypadku uznania reklamacji, Sklep naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny), zwróci należność za towar podlegający reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub zaproponuje inny dostępny w Sklepie towar. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.

 

 

W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości związanych ze zwrotem lub reklamacją, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password